Skip to content

Privacyverklaring

Outdoorpark SEC Almere

Omgaan met persoonsgegevens

Hieronder lees je hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij ontvangen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Outdoorpark SEC Almere verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.  
Dit zijn de de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd goed controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@outdoorparkalmere.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Outdoorpark SEC Almere verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van betalingen
– Om je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Voor de uitvoering van onze dienstverlening
– Verzenden van onze nieuwsbrief; je kan je hiervoor eenvoudig afmelden middels een link in de nieuwsbrief. 
– Outdoorpark SEC Almere verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Outdoorpark SEC Almere zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen

Outdoorpark SEC Almere verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Outdoorpark SEC Almere blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

In kaart brengen websitebezoek

Outdoorpark SEC Almere gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je  computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@outdoorparkalmere.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouw is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Outdoorpark SEC Almere zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op je verzoek reageren.

 

Beveiliging

Outdoorpark SEC Almere neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@outdoorparkalmere.nl

 

Autoriteit Persoonsgegevens en Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Outdoorpark SEC Almere heeft overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bij De Autoriteit Persoonsgegevens melding gemaakt van het feit dat persoonsgegevens worden verwerkt. Deze is geregistreerd onder meldingsnummer m1616989.